Zlecenia budowlane realizowane przez jednostki publiczne poprzedzone są procedurą przetargową. Wybór oferenta odbywa się w tym wypadku z zachowaniem kilku zasad, do których należą: uczciwa konkurencja, równość, jawność, bezstronność czy efektywność. Zainteresowane wykonaniem podmioty gospodarcze składają swoje propozycje na formularzach ofertowych i czekają na informację, która z nich została oceniona najwyżej. Ostatecznie umowa jest podpisywana z wykonawcą oferującym najlepsze warunki. Żeby cały ten proces przebiegał płynnie, zamawiający czasami proszą o zabezpieczenie oferty wadium. W ten sposób minimalizują ryzyko odstąpienia od podpisania umowy. W tym artykule podpowiemy, kiedy wadium jest zwracane wykonawcy.

Zlecenia – cztery momenty zwrotu wadium

Wadium wpłacane na zlecenia budowlane może zostać zwrócone w czterech przypadkach:

 • Gdy upłynął termin związania ofertą.
 • Gdy oferta została odrzucona.
 • Gdy dokonano wyboru oferty innego wykonawcy.
 • Gdy postępowanie zostało zakończone.

Poniżej opisujemy każdą z tych okoliczności.

Ogłoszenia przetargi – upływ terminu związania ofertą

W Specyfikacji Warunków Zamówienia określono termin związania ofertą. Zlecenia o wartości krajowej przewidują okres nie dłuższy niż 30 dni, z kolei dla przetargów powyżej progów unijnych istnieje możliwość zastosowania 90-dniowego terminu. Gdy w określonej jednostce czasu nie uda się wybrać wykonawcy zlecenia, zamawiający zazwyczaj wysyła wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (choć nie musi tego zrobić). Jeśli w odpowiedzi nie uzyska potwierdzenia, odrzuca daną ofertę. 

Ogłoszenia przetargi – odrzucenie oferty

Odrzucenie oferty składanej na zlecenia budowlane może być spowodowane wieloma przesłankami. Należą do nich:

 • Brak przedłużenia terminu związania ofertą.
 • Niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego.
 • Brak podpisów lub błędnie złożone podpisy.
 • Wpływ wadium po terminie składania ofert.
 • Nieuprawniona modyfikacja formularza oferty.
 • Brak wymaganych załączników.

W każdym z tych przypadków wykonawca ma prawo do zwrotu wadium jeszcze przed oficjalnym zakończeniem postępowania. W tym celu musi złożyć wniosek o wcześniejszy zwrot. 

Ogłoszenia przetargi – dokonano wyboru oferty innego wykonawcy

Procedura zwrotu wadium wygląda analogicznie w przypadku dokonania wyboru oferty innego wykonawcy. Pozostali uczestnicy przetargu nie muszą czekać na podpisanie umowy i zakończenie postępowania. Jeśli chcą je otrzymać wcześniej, wystarczy złożyć do zamawiającego odpowiedni wniosek. W przeciwnym wypadku zabezpieczenie zostanie zwolnione po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie przetargi – zakończenie postepowania

Zlecenia mogą skończyć się na dwa sposoby – albo wybrany wykonawca podpisze umowę o realizację zamówienia publicznego, albo postępowanie zostanie unieważnione. W obu przypadkach, wraz z podjęciem decyzji przez zamawiającego, następuje automatyczny zwrot wadium wykonawcy. Dokonuje się go niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z opisanych okoliczności.

Zlecenia budowlane – czy można wycofać ofertę zabezpieczoną wadialnie?

Generalna zasada mówi, że po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać swojej propozycji. Tym samym nie ma wpływu na to, jak długo wadium zostanie utrzymane. Nie oznacza to, że ma całkowicie związane ręce. Jeśli z jakichś powodów zależy mu na jak najszybszym zwrocie zabezpieczenia (przykładowo jego oferta znajduje się nisko w rankingu ofert, a pieniądze wolałby przeznaczyć na inne cele), może wykonać jedną z dwóch czynności:

 • Poszukać podstawy do odrzucenia własnej oferty i poinformować o tym zamawiającego.
 • Poszukać podstawy do unieważnienia postępowania.

Zlecenia – wadium a rezygnacja przed terminem składania ofert

W praktyce zdarzają się także sytuacje, że wykonawca chce wycofać wpłacone wadium jeszcze przed upływem terminu składania ofert. Jeśli jego propozycja została już wysłana, należy sformułować wyjaśnienia do zamawiającego i poprosić o zwrot wpłaconych środków. Z kolei jeśli nasza oferta nie została wysłana, można poczekać na automatyczną odpowiedź zamawiającego lub przekazać mu wniosek o zwrot wadium.

Zlecenia budowlane – gdzie ich szukać?

Zwrot wadium jest standardową praktyką, dzięki której wykonawcy uzyskują środki pieniężne na zabezpieczanie kolejnych ofert wysyłanych na zlecenia budowlane. A tych jest bardzo wiele. Ich liczba nigdy się nie kończy. Żeby je odnaleźć, należy wejść na serwis przetargowy i w wyszukiwarce wybrać interesujące nas filtry. Gotowa lista zawiera najważniejsze dane o zamówieniu:

 • Termin składania ofert i termin wykonania.
 • Informacje o zamawiającym.
 • Przedmiot zamówienia.

I wiele innych. Serwis udostępnia także inne cenne użyteczności jak: wyniki przetargów, listę planowanych inwestycji czy zlecenia firm i osób prywatnych. To kompletne i na bieżąco aktualizowane rozwiązanie informatyczne, które stanowi podstawę rozwoju marki wśród podmiotów publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *