Za co odpowiedzialny jest adwokat podczas rozwodu?<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> min read</span>

Rozwód to skomplikowane postępowanie, w którym – obok kwestii prawnych – wchodzą w grę jeszcze ogromne emocje. W takich warunkach łatwo o błąd, którego skutkiem może być niekorzystny wyrok sądu. Dlatego w sprawach rozwodowych warto skorzystać z pomocy adwokata, który na co dzień zajmuje się tego rodzaju sprawami. W ramach swoich usług właściwie we wszystkim wyręcza on swojego klienta. Za co więc adwokat jest odpowiedzialny podczas rozwodu?

Adwokat działa w interesie klienta

Zadaniem adwokata jest reprezentowanie interesów klienta, który zdecydował się na skorzystanie z jego usług. W związku z tym adwokat analizuje daną sprawę; proponuje jej możliwe rozwiązania; sporządza pisma i inne dokumenty oraz reprezentuje swojego klienta przed sądem lub urzędem przez cały czas trwania postępowania. Nie inaczej jest w przypadku rozwodu, który zgodnie z polskim prawem nie może zostać przeprowadzony inaczej, jak tylko przed sądem. To z kolei oznacza konieczność odbycia procesu cywilnego.

W związku z tym adwokat reprezentujący powoda lub pozwanego w sprawie o rozwód zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z tego rodzaju postępowaniem. Począwszy od oceny, czy w danych okolicznościach rozwód jest w ogóle dopuszczalny, poprzez sporządzenie pozwu lub odpowiedzi na pozew, bądź innych dokumentów, aż poprzez udział w rozprawach i przedstawianie w ich trakcie stanowiska klienta. Oczywiście adwokat udzielający pomocy prawnej pozostaje do dyspozycji swojego klienta, który zawsze może zwrócić się do niego z prośbą o radę czy wyjaśnienie pojawiających się kwestii.

Większość problemów z głowy

Tym samym adwokat jest nieocenioną pomocą w każdej sprawie rozwodowej, zarówno wtedy, gdy małżonek chce ją zainicjować – a więc jest powodem – jak i wówczas, gdy został pozwany do sądu. Skorzystanie z pomocy adwokata – a rozwody Warszawa to zawsze trudne sprawy wiążące się dużą dawką negatywnych emocji – pozwala stronie na właściwie minimalny udział w postępowaniu. Co najwyżej zostanie ona wysłuchana przed sądem lub będzie musiała odpowiedzieć na zadawane jej pytania. Jednak nawet wtedy może liczyć na pomoc i podpowiedź ze strony adwokata.

Adwokat zajmie się rozwodem

Tym samym adwokat w sprawie rozwodowej daje poczucie komfortu, że przebieg postępowania nie okaże się dla nas zaskoczeniem czy nieprzyjemną niespodzianką. Jest to szczególnie istotne dla tych rozwodzących się małżonków, którzy nie są zawodowymi prawnikami, a więc siłą rzeczy nie posiadają wiedzy i doświadczenia dotyczącego przebiegu tego rodzaju spraw sądowych. Tymczasem od właściwego przeprowadzenia postępowania – w tym zwłaszcza od prawidłowego sformułowania pozwu i dołączenia do niego wszystkich wymaganych dokumentów – w dużej mierze zależy wynik sprawy. A więc to, czy rozwód zostanie orzeczony, oraz czy sąd rozstrzygnie kwestię winy za rozkład pożycia, czy też zrezygnuje z takiego rozstrzygnięcia. W praktyce są to niezwykle istotne zagadnienia, pociągające ze sobą daleko idące skutki dla dalszego życia małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *