Aktualny stan cyfryzacji w budownictwie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> min read</span>

Budownictwo jeszcze do niedawna stanowiło biurokratyczną twierdzę, gdzie wszystkie formalności należało załatwiać osobiście. Kolejki w urzędach dodatkowo się wydłużały przez konieczność poprawek do wniosków i uzupełnienia załączników. Czasochłonność formalności przewidzianych dla procesu inwestycyjnego była stałą bolączką deweloperów i osób prywatnych. Na szczęście ziarno nowoczesności zostało zasiane i cyfryzacja trwale zagościła również w branży budowlanej. Na ten nowy porządek niebagatelny wpływ miała pandemia koronawirusa. Jaki jest obecny stan cyfryzacji w budownictwie? Jakie sprawy można załatwić w całości online?

Ocena postępów w zakresie transformacji cyfrowej w sektorze budowlanym

Instytucją odpowiedzialną za rozwój cyfryzacji w budownictwie jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W kompetencjach GUNB mieszczą się prace nad oficjalną rządową aplikacją do składania wniosków w procesie budowlanym: e-budownictwo. Rok 2022 przyniesie wiele istotnych zmian w zakresie transformacji cyfrowej, pozwalając na składanie wniosków internetowych w rosnącej liczbie spraw. W chwili pisania tego artykułu, wnioski online można składać dla 25 rodzajów postępowań. Na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ znajdziemy gotowe formularze do wypełnienia, uwzględniające m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego do 70 m2, zawiadomienie o zakończeniu budowy, czy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Proces wypełniania dokumentacji stał się niezwykłe łatwy i przystępny, co należy uznać za ważny krok naprzód w stronę przyspieszenia pracy nad realizacją inwestycji budowlanej. Warto tutaj nadmienić, że rząd nie zrezygnował całkowicie z możliwości składania wniosków w tradycyjnej, papierowej formie. Cyfryzacja jest dostępną opcją, lecz nie przymusem. Jednak biorąc pod uwagę ogromne korzyści czasowe, wydaje się oczywiste, że liczba wniosków papierowych ulegnie zauważalnemu zmniejszeniu.

Kolejnym wyrazem cyfryzacji w budownictwie pozostaje uruchomienie platformy e-CRUB, będącej rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane. Do tego rejestru, zarządzanego przez GUND, napływają dane z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Zarówno urzędnicy dokonujący kontroli, jak i inwestorzy zatrudniający projektantów lub architektów, mają teraz możliwość szybkiej weryfikacji ich uprawnień. Baza e-CRUB sprawiła, że podczas kompletowania dokumentów do projektu budowlanego nie jest już konieczne uwzględnianie świadectw uprawnień budowlanych.

Warto mieć świadomość, że cyfryzacja w budownictwie to nie tylko odgórne postanowienia rządowe. Wiele usług świadczonych dla branży nieruchomości jest obecnie dostarczanych w formie elektronicznej. Klasycznym przykładem staje się skanowanie budynków 3d, dzięki któremu dokonano rewolucji w dziedzinie pomiarów i tworzenia modeli wirtualnych. Szczegółowe dane techniczne są niezbędne w takich procesach jak inwentaryzacja budynków Cena skanowania przestrzennego nieruchomości to zaledwie ułamek tego, co trzeba byłoby zapłacić za pomiary w formie tradycyjnej. Profesjonalne usługi skanowania 3d i modelowania przestrzennego są domeną działalności firmy Superplanr. Więcej informacji o ofercie można uzyskać na stronie www.superplanr.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *