Adwokat doradza: jak ogłosić upadłość konsumencką?<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> min read</span>

Upadłość konsumencka to dla wielu osób szansa na finansowy nowy początek. Pojawia się pytanie, jak upadłość konsumencką ogłosić? Jest to proces, który można podzielić na kilka etapów. Zacząć trzeba przede wszystkim od dogłębnej analizy swojej sytuacji finansowej, by krok po kroku dojść do momentu przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W poszczególnych etapach tego procesu pomoże doświadczony adwokat – upadłość konsumencka to sprawa, którą warto powierzyć kancelarii, która się w tym specjalizuje.

Upadłość konsumencka – krok po kroku

Jak już wspomnieliśmy, początek drogi to analiza finansów. Współpracując z adwokatem, z pewnością zaczniecie od ustalenia, czy istotnie jesteś niewypłacalny, a jeśli się to potwierdzi – kiedy do tego doszło. Na tym etapie bardzo ważne jest, aby zgromadzić wszelkie niezbędne do analizy prawnej i finansowej dokumenty.

Następnie dobrze jest się upewnić, czy upadłość konsumencka to właściwie najlepsze rozwiązanie na umorzenie Twoich długów. Wiele kroków prawnych istotnych w procesie cywilnym może okazać się bezskutecznymi podczas postępowania upadłościowego. Jeśli nie czujesz się pewnie w tych prawnych zawiłościach, warto poprosić o pomoc wykwalifikowanego prawnika. Pomoże Ci to uniknąć pewnych błędów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Po zakończonej analizie finansowej, gdy już podejmiesz decyzję, że istotnie chcesz ogłosić upadłość konsumencką, wspólnie z adwokatem przygotujecie odpowiedni wniosek.

Dokument ten wymaga, aby wskazać w nim:

  • wszystkich swoich wierzycieli,
  • posiadany majątek,
  • przychody,
  • koszty utrzymania z okresu ostatnich sześciu miesięcy,
  • podejmowane czynności majątkowe.

Należy pamiętać, że dane te są niezwykle istotne. Przykładowo, jeśli we wniosku nie wskażemy któregoś z wierzycieli, nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu upadłościowym. W efekcie Twojego zobowiązania względem niego nie będzie można umorzyć. Upewnij się więc, że wszystkie dane zawarte we wniosku są poprawne i zgodne z prawdą.

Pomoc prawna ze strony adwokata w zakresie przygotowania się do postępowania upadłościowego tylko pozornie może wydawać się zbędna. W sytuacjach, kiedy dłużnik nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji niektórych swoich działań, ryzykuje umorzeniem postępowania. Na podobne ryzyko wystawia się wówczas, gdy jakiekolwiek dane udostępnione we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie będą miały potwierdzenia w rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *